Премини към основното съдържание

Счетоводни казуси

Работа едновременно по договор за управление и контрол и трудов договор – поредност на осигуряването

Изпълнявате длъжността управител във фирма, за което получавате възнаграждение въз основа на сключен договор за управление и контрол. Същевременно започвате работа по трудово правоотношение в друга фирма. Възнаграждението по договора за управление и [...]

Виж повече

Осигуряване на собственик, работещ на трудов договор в друга фирма

Решавате да регистрирате фирма, но същевременно работите по трудовo правоотношение в друга фирма. Възниква ви въпросът: „Длъжен ли съм да се осигурявам и като самоосигуряващо се лице в собствената ми фирма? Ако съм длъжен, то какви осигуровки дължа?“

Виж повече

Доход от наем на физическо лице, живеещо в чужбина

Физическо лице – български гражданин работи в Германия целогодишно и през по – голямата част от времето е извън пределите на България. Също така и семейството му е заедно с него. Това лице отдава под наем недвижим имот на фирма. Имотът се намира в Бъ [...]

Виж повече

Покупка на самолетни билети – документална обоснованост съгласно ЗКПО

Собственикът на фирма, на която извършвам счетоводни услуги, във връзка с командировка в чужбина, закупува онлайн самолетни билети от авиокомпания Ryanair. Разбира се, предметът на командировката е свързан с основната дейност, която осъществява фирма [...]

Виж повече

Полагане на личен труд от самоосигуряващо се лице (ОБНОВЕНО)

Какви осигурителни и данъчни последици, както и подаването на какви декларации, произтичат от обстоятелството, че се изплаща възнаграждение за личен труд във фирмата, в която лицето не се самоосигурява? Следва ли да внася осигурителни вноски върху въ [...]

Виж повече

ЗДДС. Третиране на покупката на материали от САЩ, доставени в Германия.

Фирма, регистрирана по ЗДДС в България, внася материали от САЩ за целите на своята икономическа дейност. Материалите пристигат в Германия, където са освободени от митница. Фирмата няма регистрация по ДДС в Германия. Получаването на материалите, оформ [...]

Виж повече

Фирма, която не е осъществявала дейност през 2018 г. – какви документи следва да подаде и къде?

Първо да видим какви условия следва да са изпълнени, за да се приеме, че дадена фирма не е осъществявала дейност през съответния период.

Виж повече

ЗДДС. Документиране на получена транспортна услуга от сръбски доставчик, свързана с ВОП на стоки.

Във връзка с извършено вътреобщностно придобиване от Германия е извършен транспорт на стоките от Германия до България. Транспортната услуга, която е за сметка на българската фирма, е извършена и съответно фактурирана от фирма със седалище в Сърбия. [...]

Виж повече

Електронни услуги – данъчно третиране по ЗДДС (ОБНОВЕНО)

Възнамерявате да създадете фирма, чиято основна дейност ще бъде извършване на електронни услуги. Съответно ще я регистрирате съгласно Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. Електронните услуги ще се извършват както в страни от Европейския [...]

Виж повече

Онлайн продажби тип "Дропшипинг" - облагане с ДДС

Фирмата ви, която все още няма регистрация по ЗДДС, възнамерява да започне онлайн търговия със стоки, които все още не притежава, но знае откъде и как да ги достави в най – кратки срокове. Стоките ще се предлагат на платена интернет платформа. След п [...]

Виж повече