Премини към основното съдържание

Счетоводни казуси

Доставка на електронни услуги - особености при прилагане на специалния режим в Съюза (ОБНОВЕНО)

Фирмата ви, регистрирана за целите на ЗДДС, извършва услуги, предоставяни по електронен път, като получатели на услугите са предимно данъчно незадължени лица, установени на територията на ЕС. С какво е добре да сте запознати!?

Виж повече

Продажба на консигнация в Европейския съюз

Фирма, която е регистрирана за целите на ЗДДС в България, сключва договор с холандска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Холандия, за продажба на стоки на консигнация. В статията „Продажба на стоки на консигнация. Какво трябва да знаем!?“ бяха ра [...]

Виж повече

Продажба на стоки на консигнация. Какво трябва да знаем!?

Много често в практиката фирмите, осъществяващи търговия, използват т.нар. продажба на консигнация, т.е. стоките се предоставят за продажба в съответния търговски обект, като уговорката е, че собствеността върху стоката не се прехвърля при нейното пр [...]

Виж повече

Продажби в Ebay – данъчно третиране и документиране

Горд собственик сте на фирма, чиято основна дейност е търговия с хранителни добавки и аксесоари. Освен това фирмата ви е регистрирана за целите на ЗДДС. Решавате да разширите кръга от клиенти и да излезете извън пределите на България. За целта възнам [...]

Виж повече

Ваучери „Грабо“, туристически ваучери – следва ли издаване на касов бон?

На въпроса трябва ли да се издава касов бон в случаите, когато клиентът предостави на хотелиера ваучер, закупен по ред и начин, указан на сайта на grabo.bg, отново няма единно мнение. Една част от счетоводителите смятат, че следва издаването на касов [...]

Виж повече

Отстраняване на грешки във вече подадена от физическите лица декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Като изрядни данъкоплатци сте подали годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. в рамките на законоустановения за това срок /30.04./, а някои от вас дори и по – рано /31.01/, за да се възползват от размера на предоставената отстъпк [...]

Виж повече

Краткосрочно отдаване на апартамент за нощувки от физическо лице

Все по – често собственици на недвижимо имущество – физически лица използват сайтове като Booking, AirBnB и други от този тип, с цел предоставянето на апартаментите си под наем, като наемането е краткосрочно – например 1,2,3 нощувки. Разбира се, мног [...]

Виж повече

ЕТ или ЕООД да изберем при регистриране на фирма?

Преди да започнат своята дейност, най – често бъдещите предприемачи са поставени пред въпроса каква да бъде правната форма - дали да регистрират фирмата си като едноличен търговец /ЕТ/ или ЕООД. В миналото в повечето случаи хората стартираха бизнеса [...]

Виж повече

Продажби на територията на друга държава членка

Фирма, регистрирана за целите на ЗДДС в България, ще осъществява търговия със стоки на следния принцип:

Виж повече

Виртуален ПОС терминал. Документиране на плащанията.

Собственик сте на фирма, която е в сферата на услугите. Имате сайт, чрез който рекламирате и продавате услугите, които извършвате. Не разполагате с касов апарат и не желаете да използвате такъв, поради ред обясними причини. На този етап, клиентите ви [...]

Виж повече