Премини към основното съдържание

Счетоводни казуси

Кражба на актив. Данъчно третиране съгласно ЗДДС и ЗКПО.

Закупили сте лекотоварен автомобил за целите на основната дейност на вашата фирма. Съответно при закупуването му сте упражнили правото си на приспадане на данъчен кредит. За нещастие, около година след закупуването му, по време на командировка, автом [...]

Виж повече

Предметни награди от игри, конкурси, и състезания. Данъчно третиране по ЗДДФЛ.

Като част от рекламната си политика, фирмите прилагат организиране на различни конкурси, състезания, игри и раздават награди, било то парични, било то предметни, на спечелилите потенциални или настоящи клиенти – физически лица.

Виж повече

Дистанционно обучение – услуга, предоставяна по електронен път?! Данъчно третиране съгласно ЗДДС.

През последното десетилетие дигиталните технологии имат огромно влияние върху начина ни на живот и развитието на бизнеса. Благодарение на подобряването на интернет връзката и навлизането на смартфоните, онлайн търговията завладява света. Важно е да з [...]

Виж повече

Апорт на недвижим имот. Право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС.

Собственик сте на фирма, чийто предмет на дейност е реализация на рекламни услуги. Досега сте се справяли сами, но осъществяваната от вас дейност, за щастие, придобива такива размери, че възниква необходимост от наемане на персонал и съответно офис. [...]

Виж повече

Тристранни операции – същност и данъчно третиране (ОБНОВЕНО)

В статията „Вътреобщностно придобиване ли е, когато стоката не пристига в България?“, в част 1 и част 2 са разгледани две съвсем реални ситуации, при които стоката се транспортира директно до купувача – фирма от трета страна на територията на Румъния [...]

Виж повече

Изплатено възнаграждение на самоосигуряващо се лице по граждански договор

Собственик сте на фирма и съответно се осигурявате като самоосигуряващо се лице. Извън дейността на фирмата, като физическо лице сте извършили услуга на друга фирма, с която сте сключили граждански договор по повод осъществяване на услугата.

Виж повече

Доставка на електронни услуги - особености при прилагане на специалния режим в Съюза (ОБНОВЕНО)

Фирмата ви, регистрирана за целите на ЗДДС, извършва услуги, предоставяни по електронен път, като получатели на услугите са предимно данъчно незадължени лица, установени на територията на ЕС. С какво е добре да сте запознати!?

Виж повече

Продажба на консигнация в Европейския съюз

Фирма, която е регистрирана за целите на ЗДДС в България, сключва договор с холандска фирма, регистрирана за целите на ДДС в Холандия, за продажба на стоки на консигнация. В статията „Продажба на стоки на консигнация. Какво трябва да знаем!?“ бяха ра [...]

Виж повече

Продажба на стоки на консигнация. Какво трябва да знаем!?

Много често в практиката фирмите, осъществяващи търговия, използват т.нар. продажба на консигнация, т.е. стоките се предоставят за продажба в съответния търговски обект, като уговорката е, че собствеността върху стоката не се прехвърля при нейното пр [...]

Виж повече

Продажби в Ebay – данъчно третиране и документиране

Горд собственик сте на фирма, чиято основна дейност е търговия с хранителни добавки и аксесоари. Освен това фирмата ви е регистрирана за целите на ЗДДС. Решавате да разширите кръга от клиенти и да излезете извън пределите на България. За целта възнам [...]

Виж повече