Премини към основното съдържание

Blog Post

4000 корекции за материалните запаси за 45 дни

4000 компании са коригирали материалните си запаси, като са съставили протоколи за корекции в последния месец и половина в отговор на изпратени от НАП писма и течащите инвентаризации и проверки.

Виж повече

НАП: Имаме готовност временно да разрешим подаването на декларации без входящ номер от НСИ

Уважаеми клиенти, Имаме готовност временно да разрешим подаването на годишните декларации за облагане с корпоративни данъци без вписване на задължителния по закон входящ номер на подадения пред НСИ ГОД, ако бъде поискано от Националния статистичес [...]

Виж повече

Проверяваме онлайн хонорарите си от 2018 г.

От вчера физическите лица могат да проверят в сайта на НАП дали за тях има подадени данни от предприятия и от самоосигуряващи се лица за изплащани доходи, различни от тези по трудов договор, като например хонорари. Така гражданите ще могат да проверя [...]

Виж повече

Брекзит – информация от НАП и Агенция „Митници“

Национална агенция за приходите и Агенция „Митници“ информира, че след оттеглянето на Великобритания от Европейския съюз (ЕС), начинът на облагане на стоките, с които търгувате и които пристигат от и пътуват за или през Обединеното кралство, може да [...]

Виж повече

Седмица до крайния срок за деклариране на фирмените печалби

Седмица остава за подаване от фирмите на годишни данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци. Тази година крайният срок е 1 април, защото 31 март е  почивен ден. Декларацията се подава само по интернет с квалифициран електронен подпис. С нея [...]

Виж повече

Регистрираните по ДДС без СУПТО сменят касовите си апарати до края на март

Регистрираните по закона за данък върху добавената стойност лица, които не използват софтуер за управление на продажбите, а отчитат продажбите си само на  фискално устройство, имат 2 седмици, за да  ги сменят или модифицират, напомнят от НАП. Лицата, [...]

Виж повече