Премини към основното съдържание

Blog Post

Продажби в Ebay – данъчно третиране и документиране

Горд собственик сте на фирма, чиято основна дейност е търговия с хранителни добавки и аксесоари. Освен това фирмата ви е регистрирана за целите на ЗДДС. Решавате да разширите кръга от клиенти и да излезете извън пределите на България. За целта възнам [...]

Виж повече

Ваучери „Грабо“, туристически ваучери – следва ли издаване на касов бон?

На въпроса трябва ли да се издава касов бон в случаите, когато клиентът предостави на хотелиера ваучер, закупен по ред и начин, указан на сайта на grabo.bg, отново няма единно мнение. Една част от счетоводителите смятат, че следва издаването на касов [...]

Виж повече

Отстраняване на грешки във вече подадена от физическите лица декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Като изрядни данъкоплатци сте подали годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. в рамките на законоустановения за това срок /30.04./, а някои от вас дори и по – рано /31.01/, за да се възползват от размера на предоставената отстъпк [...]

Виж повече

Краткосрочно отдаване на апартамент за нощувки от физическо лице

Все по – често собственици на недвижимо имущество – физически лица използват сайтове като Booking, AirBnB и други от този тип, с цел предоставянето на апартаментите си под наем, като наемането е краткосрочно – например 1,2,3 нощувки. Разбира се, мног [...]

Виж повече

ЕТ или ЕООД да изберем при регистриране на фирма?

Преди да започнат своята дейност, най – често бъдещите предприемачи са поставени пред въпроса каква да бъде правната форма - дали да регистрират фирмата си като едноличен търговец /ЕТ/ или ЕООД. В миналото в повечето случаи хората стартираха бизнеса [...]

Виж повече

Продажби на територията на друга държава членка

Фирма, регистрирана за целите на ЗДДС в България, ще осъществява търговия със стоки на следния принцип:

Виж повече