Премини към основното съдържание

Blog Post

От 1 януари 2018 г. НАП ще публикува списъци на търговски обекти, подлежащи на запечатване

От 1 януари 2018 г. на интернет страницата на НАП ще бъдат достъпни списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. В специално създадена рубрика клиентите на администрацията ще могат да извършвате справка за всеки о [...]

Виж повече

Годишно приключване в НАП в периода от 01.01.2018 г. до 07.01.2018 г.

Уважаеми клиенти, в периода от 01.012018 г. до 07.01.2018 г. в НАП ще се извършват дейности по годишно приключване на информационните системи, което ще доведе до промяна в достъпите на част от е-услуги и офисите на Агенцията.

Виж повече

Новите подоходни декларации вече са достъпни в сайта на НАП

Новите годишни данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративни данъци за 2017 г. вече са публикувани на сайта на НАП.

Виж повече

Земеделските стопани избират как да се облагат доходите им през 2018 г.

Физическите лица, които са регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2018 г., както следва:

Виж повече

Обнародвано е многостранното споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави

Обнародвано е многостранното споразумение между компетентните органи за обмен на отчети по държави, което е в сила за Р България от 1 декември 2017 г. Споразумението ще даде възможност НАП да обменя автоматично финансова информация за многонационални [...]

Виж повече

НАП с две нови услуги, достъпни с е-подпис

НАП предлага две нови електронни услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез които клиентите могат да спазват задълженията за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Тoва са “Уведомление за [...]

Виж повече