Премини към основното съдържание

Blog Post

Онлайн продажби тип "Дропшипинг" - облагане с ДДС

Виж повече

Бонус за достигнат оборот – кредитно известие или фактура!?

Виж повече

Транспортни услуги – данъчно третиране по ЗДДС

Виж повече

Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при вътреобщностно придобиване

Виж повече

Използване на недвижим имот от немско дружество за складиране на стоки – данъчно третиране по ЗДДС

Фирма, регистрирана за целите на ДДС в България, притежава складови бази, намиращи се на територията на България. Сключва договор с данъчно задължено лице, регистрирано за целите на ДДС в Германия за складиране и съхранение на стоки. В договора е пре [...]

Виж повече

Отдаване под наем на недвижим имот на физическо лице – данъчно третиране по ЗДДС

Собственик сте на фирма, регистрирана по ЗДДС. Възнамерявате да отдавате под наем недвижим имот – апартамент на физическо лице или търговско дружество. Следва ли при отдаване на имота под наем да се начислява ДДС?

Виж повече