Премини към основното съдържание

Blog Post

Покупка на самолетни билети – документална обоснованост съгласно ЗКПО

Виж повече

Полагане на личен труд от самоосигуряващо се лице (ОБНОВЕНО)

Какви осигурителни и данъчни последици, както и подаването на какви декларации, произтичат от обстоятелството, че се изплаща възнаграждение за личен труд във фирмата, в която лицето не се самоосигурява? Следва ли да внася осигурителни вноски върху въ [...]

Виж повече

ЗДДС. Третиране на покупката на материали от САЩ, доставени в Германия.

Виж повече

Фирма, която не е осъществявала дейност през 2018 г. – какви документи следва да подаде и къде?

Виж повече

ЗДДС. Документиране на получена транспортна услуга от сръбски доставчик, свързана с ВОП на стоки.

Виж повече

Електронни услуги – данъчно третиране по ЗДДС (ОБНОВЕНО)

Възнамерявате да създадете фирма, чиято основна дейност ще бъде извършване на електронни услуги. Съответно ще я регистрирате съгласно Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/. Електронните услуги ще се извършват както в страни от Европейския [...]

Виж повече