Премини към основното съдържание

Счетоводни и данъчни услуги

Счетоводни услуги и консултации - Бургас


Счетоводна кантора Корект Акаунт Консулт осигурява цялостно счетоводно обслужване на физически и юридически лица. Предлагаме качествени и професионални счетоводни услуги на конкурентни цени. Доверете се на нашия дългогодишен опит и експертна работа. 

Регистрация на фирми и администриране

Консултиране на клиенти относно фирмено наименование, предмет на дейност, вид и размер на капитала, управление и представителство на компанията... 

Счетоводство и данъци

Организация и разработване на цялостното счетоводство на дружеството...

Счетоводно отчитане на персонал и заплати

Консултация относно спазване на всички изисквания на българското трудово и осигурително законодателство и изготвяне и поддържане на трудови досиета на персонала...

Годишно счетоводно приключване

Преглед и консултация относно финансов баланс, капитал, отчет на приходи и разходи...

Публикуване на годишен финансов отчет

Закона за счетоводството задължава всеки търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) до 31 Март да изготви Годишен финансов отчет (ГФО) за предходната година, като определен кръг от предприятия са задължени до 30 Юни да публикуват отчетите в Търговския регистър (чл.40 от ЗСч). 

Одиторски услуги

Повишаване степента на доверие на потребителите на финансовия отчет чрез изразяването на одиторско мнение за това дали този отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане...