Премини към основното съдържание

Нашият екип

Екипът на „КОРЕКТ АКАУНТ КОНСУЛТ“ ЕООД включва професионалисти в сферата на счетоводното и данъчното законодателство, трудовото и социално-осигурително законодателство, корпоративното право и финанси. Специалистите и експертите на компанията притежават богат практически опит в счетоводно обслужване и консултиране на фирми, осъществяващи дейност в различни сфери на икономиката.

Ана Петрова - управляващ собственик

Отговаря за бизнес развитието и бизнес процесите в компанията. Ръководи и управлява всички проекти, както и счетоводно-данъчното консултиране на клиентите.

Дипломиран Магистър по „Счетоводство и контрол“. Със 17 години професионален опит като Главен счетоводител и Финансов директор в немско-българска компания, пазарен лидер в сферата на своята дейност.

Работи в тясна връзка със своите клиенти, като винаги успява да им предложи подходящ начин и рационални решения за организиране и оптимизиране на фирмената дейност, така че да подобрят максимално финансово-счетоводната си отчетност.

С готовност приема всяко предизвикателство да води и управлява счетоводството на физически и юридически лица от различни сфери на съвременния бизнес.