Становище изх. № 92-00-1299-2 от 04.10.2017 г. на НАП

Становище изх. № 92-00-1299-2 от 04.10.2017 г. на НАП

На страницата на НАП е публикувано становище № 92-00-1299#2/04.10.2017 г., относно условието задълженото лице да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения при ползване на данъчни облекчения.

Webp.net-gifmaker_0.gif