Публикувани са актуализирани xml схеми за подаване на данни от фискални устройства и ИАСУТД съгласно последните промени в Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.

Публикувани са актуализирани xml схеми за подаване на данни от фискални устройства и ИАСУТД съгласно последните промени в Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.

В рубриката "Фискални устройства" на "Програмни продукти" са публикувани:

/var/folders/jf/2snynjg12y736d14pstyzvrm0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/image?id=14Актуализирани xml описания и xsd схеми за подаване на данни от фискалните устройства/ИАСУТД (съгласно промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г., публикувани в ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г.)

/var/folders/jf/2snynjg12y736d14pstyzvrm0000gn/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/image?id=17Обмен на данни между ФУ/ИАСУТД и НАП (съгласно промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г., публикувани в ДВ, бр. 80 от 28 септември 2018 г.)

Повече информация може да намерите в:

Начало» За бизнеса» Програмни продукти» Фискални устройства

За бизнеса» Програмни продукти» Фискални устройства» XML схеми

Източник: Интернет страницата на НАП