Публикувана е декларацията за облагане с корпоративен данък с баркод

Публикувана е декларацията за облагане с корпоративен данък с баркод

Формулярът за облагане с корпоративен данък с баркод е достъпен в рубриката За бизнеса/Данъци/Документи-данъци.

http://nap.bg/image?id=14 Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. с баркод

Източник: Интернет страницата на НАП