Обновена версия на програмен продукт за генериране на ДДС документи

68747470733a2f2f692e636c6f756475702e636f6d2f6c3245675647774676422e6a7067.png

Публикувана е обновена версия на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Рубрика Програмни продукти

16.01.2018

Източник: Интернет страницата на НАП

Webp.net-gifmaker_0.gif