Обновена версия на програмен продукт за генериране на ДДС документи

Обновена версия на програмен продукт за генериране на ДДС документи

Публикувана е обновена версия на програмния продукт за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация и ръководство на потребителя за ползване на продукта.

Рубрика Програмни продукти

16.01.2018

Източник: Интернет страницата на НАП

Webp.net-gifmaker_0.gif