Премини към основното съдържание
slder
slder

Счетоводни услуги и консултации - Бургас

 

Регистрация на фирми и администриране

Консултиране на клиенти относно фирмено наименование, предмет на дейност, вид и размер на капитала,управление и представителство на компанията... 

Счетоводство и данъци

Организация и разработване на цялостното счетоводство на дружеството...

Счетоводно отчитане на персонал и заплати

Консултация относно спазване на всички изисквания на българското трудово и осигурително законодателство и изготвяне и поддържане на трудови досиета на персонала...

Годишно счетоводно приключване

Преглед и консултация относно финансов баланс, капитал, отчет на приходи и разходи...

Публикуване на годишен финансов отчет

Закона за счетоводството задължава всеки търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) до 31 Март да изготви Годишен финансов отчет (ГФО) за предходната година, като определен кръг от предприятия са задължени до 30 Юни да публикуват отчетите в Търговския регистър (чл.40 от ЗСч). 

Одиторски услуги

Повишаване степента на доверие на потребителите на финансовия отчет чрез изразяването на одиторско мнение за това дали този отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с     приложимата рамка за финансово отчитане...

Нуждаете се от нашите услуги? Не се колебайте да се свържете с нас!

Продажба на недвижим жилищен имот, собственост на физическо лице. Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ И ЗДДС.

Собственик сте на апартамент, който възнамерявате да продадете. И тъй като искате да сте изряден данъкоплатец и да ви e спокойно, си задавате въпросите:

Виж повече

Актуализирана е брошурата „Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани“

Публикувана е актуализирана брошура - „Данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски на земеделските стопани“.

Виж повече

Какво представляват измамите с фактури и как да се предпазим?

Много хора са готови да се възползват от възможността да експлоатират дадена компания за пари. Измамата с фактури е много по-често срещана, отколкото си мислите и е един от най-популярните методи за лесно сдобиване с пари. Измамникът научава малко за човека или бизнеса, от които иска да извлече средства, включително тяхното местоположение и партньорите, с които работи.

Виж повече

Търгуващите в Интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29 юни

До момента пред данъчните са обявени близо 11 000 е-магазина. Търговците, които използват собствени или наети електронни магазини или публично достъпни онлайн платформи за продажби, са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите до 29 юни 2019. Срокът за обявяване на е-магазините беше удължен с последните промени в законодателството, напомнят от НАП. 

Виж повече

Нова информация за касовите апарати и СУПТО

Рубриката „Касови апарати, електронни търговци и СУПТО“ е актуализирана със "Схеми е-магазини – СУПТО" и "Разяснения относно импорт в СУПТО от външни източници на данни за продажби".

Виж повече

Декларираме доходите за 2018 г. до 30 април

Силен ръст на подадените по интернет формуляри. Само един работен ден остава за подаване на декларациите за физическите лица и плащането на данъка върху доходите, припомнят от НАП. Крайният срок изтича на 30 април, като от приходната агенция очакват повече от 50 000 формуляра в следващите дни.

Виж повече