Премини към основното съдържание
slder
slder
Регистрация на фирми и администриране

Консултиране на клиенти относно фирмено наименование, предмет на дейност, вид и размер на капитала,управление и представителство на компанията...

Счетоводство и данъци

Организация и разработване на цялостното счетоводство на дружеството...

Счетоводно отчитане на персонал и заплати

Консултация относно спазване на всички изисквания на българското трудово и осигурително законодателство и изготвяне и поддържане на трудови досиета на персонала...

Одиторски услуги

Повишаване степента на доверие на потребителите на финансовия отчет чрез изразяването на одиторско мнение за това дали този отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане...

Годишно счетоводно приключване

Преглед и консултация относно финансов баланс, капитал, отчет на приходи и разходи...

Публикуване на годишен финансов отчет

Закона за счетоводството задължава всеки търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) до 31 Март да изготви Годишен финансов отчет (ГФО) за предходната година, като определен кръг от предприятия са задължени до 30 Юни да публикуват отчетите в Търговския регистър (чл.40 от ЗСч).

Прилагане на СИДДО

Процедурата, по която се прилагат данъчните облекчения за чуждестранни лица, предвидени във влезлите в сила спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), е регламентирана в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Допълнителни административни и счетоводни услуги

Предлагаме индивидуални съвети и решения за всеки един клиент...

Нуждаете се от нашите услуги? Не се колебайте да се свържете с нас!

Половината от данъчните декларации подадени по интернет

2 седмици до крайния срок за деклариране на доходите. Всяка втора данъчна декларация за доходите на физическите лица е подадена по интернет с ПИК на НАП или електронен подпис. Две седмици преди края на кампанията в приходната агенция са получени малко над 300 000 формуляра. До момента ПИК имат близо 600 000 лица, като данъчните очакват за пръв път през тази година броят на подалите документите си онлайн да е повече от този на избралите хартията.

Виж повече

Осигуряване на собственик, работещ на трудов договор в друга фирма

Решавате да регистрирате фирма, но същевременно работите по трудовo правоотношение в друга фирма. Възниква ви въпросът: „Длъжен ли съм да се осигурявам и като самоосигуряващо се лице в собствената ми фирма? Ако съм длъжен, то какви осигуровки дължа?“

Виж повече

Земеделците декларират доходи до 30 април 2019 г.

НАП подсеща 40000 земеделски производители за получени субсидии. Земеделските стопани декларират доходите си от 2018 г. до края на април. Задължението да подават данъчна декларация за доходите се отнася за всички земеделски стопани – регистрирани или нерегистрирани като земеделски производители.

Виж повече

Публикуван е наръчник по ЗДДФЛ за 2019 г.

Наръчникът е актуализирана версия 2019 г., съобразно промените в ЗДДФЛ, с цел подпомагане процеса на единното прилагане на данъчното законодателство.

Виж повече