Corradmin

Начало/Ана Петрова - данъчен консултант

About Ана Петрова - данъчен консултант

This author has not yet filled in any details.
So far Ана Петрова - данъчен консултант has created 581 blog entries.
3 06, 2020

НАП и бизнесът продължават обсъжданията на Наредба Н-18

Автор |2020-06-03T16:19:39+03:003 юни 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

Националната агенция за приходите и бизнеса се обединиха около предложения за изменения на Наредба Н-18, обсъждани в поредица работни срещи. Агенцията представи проект на промени по време на работна среща с участието на министъра на финансите Владислав Горанов, изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова и екипа на приходното ведомство с браншови [...]

1 06, 2020

Безвъзмездно предоставяне на стоки като мостри. Данъчно третиране по смисъла ЗКПО.

Автор |2020-06-01T16:00:42+03:001 юни 2020|ЗКПО, Казуси и статии|

Вашата фирма е регистрирана за целите на ЗДДС и е с основен предмет на дейност търговия на козметични продукти на територията на страната, във и извън ЕС. Целта ви е да популяризирате вашата дейност, както и разширите пазара на предлаганите от вас стоки. Затова предоставяте безвъзмездно на вашите клиенти мостри на продуктите, които продавате, за да [...]

28 05, 2020

Разходи, платени от нотариус от името и за сметка на неговите клиентите. Данъчно третиране съгласно ЗДДС.

Автор |2020-05-28T13:47:55+03:0028 май 2020|ЗДДС, Казуси и статии|

В процеса на работата си нотариус, регистриран за целите на ЗДДС, извършва плащания от своята банкова сметка от името и за сметка на своите клиенти. Става въпрос за такси към различни държавни институции, които са дължими от клиентите на нотариуса – например: държавни такси към Агенцията по вписванията, към Агенцията по кадастъра, местни данъци към [...]

27 05, 2020

Работодателите могат да кандидатстват за компенсации за запазване на заетостта до 30 юни

Автор |2020-05-27T16:38:05+03:0027 май 2020|Други новини, Счетоводни новини|

До 30 юни 2020 г. се удължава периодът, за който работодателите могат да кандидатстват за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите след отмяна на извънредното положение в страната и обявяване на извънредната епидемична обстановка. Това реши правителството с приемането на промени в Постановление № 55 от 202 [...]

27 05, 2020

Социалната пенсия за старост става 141,63 лв. oт 1 юли

Автор |2020-05-27T16:27:29+03:0027 май 2020|Други новини, Счетоводни новини|

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 132,74 лв. на 141,63 лв. от 1 юли, реши правителството. Увеличението ще повиши пенсиите на 133 600 души. Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна [...]

27 05, 2020

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

Автор |2020-05-27T16:26:07+03:0027 май 2020|Други новини, Счетоводни новини|

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 79 761 533,47 евро/ 156 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 30 000 лева, а максималният размер е 100 000 лева. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено [...]

22 05, 2020

Защо да доверим счетоводната си отчетност на външен счетоводител?

Автор |2020-05-26T11:05:49+03:0022 май 2020|Безплатно, Казуси и статии|

Ефективното управление на всеки бизнес, финансовите ресурси, с които разполага, и оптимизирането на разходите е цел за всеки собственик на фирма или самонаето лице. Предизвикателствата, пред които непрекъснато се изправяме, в резултат на  променящата се пазарна ситуация, като нарастваща конкуренция, промяна в покупателната възможност на хората, ог [...]

22 05, 2020

Съобщение до задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП относно срокове за изготвяне на вътрешни правила

Автор |2020-05-26T11:12:30+03:0022 май 2020|Други новини, Счетоводни новини|

На 13.05.2020 г. влезе в сила Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за здравето. Съгласно § 13 от същия сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., започват да текат след изтичането на 7 дни [...]

22 05, 2020

За първи път влиза в сила Спогодба за пенсионно осигуряване между България и Азербайджан

Автор |2020-05-26T11:13:41+03:0022 май 2020|Новини от НОИ, Счетоводни новини|

От 4 май 2020 г. е в сила Спогодба за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан. Чрез нея за първи път се уреждат отношенията в областта на социалната сигурност между двете държави. Документът се основава на общоприетите принципи на координация на системите за социална сигурност. Тов [...]

21 05, 2020

Публикувана е заповед на НАП и БИМ и утвърдени с нея образци на протоколи за изпитване от междуведомствената комисия по Наредба №Н-18

Автор |2020-05-26T09:21:42+03:0021 май 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

Публикувана е съвместна заповед на изпълнителния директор на НАП и председателя на Българския институт по метрология (БИМ), с която са утвърдени образци на протоколи за изпитване от междуведомствената комисия по чл. 10, ал. 5 от Наредба №Н-18/2006 г. Заповедта е в изпълнение на разпоредбата на чл. 10, ал. 14 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. за регис [...]

21 05, 2020

НАП публикува инструмент за самооценка в помощ на разработчиците на софтуер за управление на продажбите

Автор |2020-05-26T11:14:24+03:0021 май 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

Националната агенция за приходите публикува помощен инструмент, в който са описани задължителните изисквания към софтуерите за управление на продажбите в търговски обекти (СУПТО). Документът за самооценка ще улесни производители, внедрители и разпространители на СУПТО при изпълнението на изискванията на Наредба Н-18. Така нареченият Контролен лист [...]

21 05, 2020

Над 555 000 подадоха годишна декларация

Автор |2020-05-26T11:21:08+03:0021 май 2020|Новини от НАП, Счетоводни новини|

Еднолични търговци плащат данък с отстъпка ако декларират доходите си до 1 юни Над 555 000 са подадените годишни данъчни декларации за облагане на доходите от началото на данъчната кампания до момента, съобщиха от Национална агенция за приходите. Повече от 80 % от получените в Агенцията формуляри са изпратени онлайн. Декларациите, подадени от едно [...]